Region Örebo county Region Örebo county

Vi skapar hälsa tillsammans för framtidens utmaningar

Sverige ställer om till nära vård – en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans. 

Den här webbsidan är till för att förstå och prata om vad omställningen till nära vård innebär för dig och för din arbetsplats. Sidan ska också inspirera dig att skapa hälsa tillsammans.

Vi ställer om till en mer nära vård – vi skapar hälsa tillsammans.

← Nära vård - vad, varför och hur? Kolla på filmen för att lära mer!

Har du exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län? Då tycker vi att du ska höra av dig och berätta mer via vårt formulär som du hittar här!

Bättre hälsa genom hela livet

Örebro län arbetar för att invånare ska kunna ha en god hälsa genom hela livet. Vilka invånare möter du i ditt arbete? Vi har delat upp det för dig så att du kan välja den målgrupp du jobbar med.

Om du klickar på ikonerna hittar du inspiration för hur just du kan vara med och bidra till nära vård.

Vad är nära vård?

Omställningen till nära vård är en stor nationell utveckling som sker inom hela välfärden.

Varför nära vård?

Att samarbeta över gränser är bra, men varför är det nödvändigt att ställa om och arbeta på nya sätt?

Fyra personer som står i en korridor och  pratar.

Vilka är med i omställningen?

På den här resan är vi flera huvudmän och har var och en vår resa att göra – men vi behöver också samverka genom att vi krokar arm.

Personal i korridor, Kopparbergs vårdcentral.

Målbild och färdplan

I Örebro län har regionen och länets kommuner tagit fram en gemensam målbild och färdplan för omställningen till en mer nära vård.

Du som stöttar omställningen

Som hjälp till att leda eller stötta omställningen till en mer god och nära vård finns här verktyg och information.

Tre unga killar syns på bilden. De sitter avslappnade och ler mot varandra.

Inspiration och exempel

Här hittar du inspiration och exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län idag och verktyg för goda levnadsvanor.

En bild på barn som är utomhus och leker.

Rörelsesatsning med Generation Pep

I Örebro län pågår en mat- och rörelsesatsning på alla länets förskolor för att skapa ökade förutsättningar för jämlik hälsa.

Grandfather and grandsons sitting in doorway

Årets fokustema

För att ta oss framåt i omställningen väljer vi årligen ut ett tema som vi bedömer hjälper oss. Här kan du läsa om våra fokusteman.

Två barn som går balansgång i en lekpark

Hälsokunniga beslutsfattare

Här hittar du ett kunskapsmaterial som fokuserar på det främjande perspektivet.

Aktuellt

Kvinna kollar in i kameran och ler. Hon står i en grönskande park med träd och växter.

Hur kan vi säkerställa barns rätt till jämlika uppväxtvillkor?

Om vi vill förbättra folkhälsan och minska ojämlikhet i hälsa har beslutsfattare en viktig roll att fylla. Vi behöver få allt fler hälsokunniga beslutsfattare för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda, men också för att vård och omsorg ska räcka till och finnas för de som behöver. Det här berättar Camilla Pettersson om, som är Utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län.

Illustratiion på att samskapa över gränser. Vårdpersonal delar patientinformation som en del i omställningen till nära vård.

Norr först ut när information delas mellan vårdgivare i NPÖ

NPÖ, Nationell patientöversikt, gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation mellan vårdgivare. I Örebro län är norra länsdelen först ut att bli producenter i NPÖ. Det betyder att medarbetare i Region Örebro län kan ta del av delar av patientinformation från dem.

Illustration med en tallrik med mat på.

Ny riktlinje för information om nutritionsbehandling

Mars 2024 kom en riktlinje för informationsöverföring gällande nutritionsbehandling och en tillhörande blankett som ska användas. Riktlinjen används i Region Örebro län och länets kommuner och hjälper oss att skapa hälsa tillsammans. Du hittar riktlinjen och tillhörande blankett på Vårdgivarwebben, på sidan Vård, välfärd och folkhälsa. Dokumenten finns under rubriken "Avtal och överenskommelser" och "Riktlinjer och metodstöd".

Illustration där en kille med tatueringar och en kvinna i sjukvårdskläder krokar arm. Symboliserar samskapande, att vi skapar hälsa tillsammans.

Ny rapport: Att utöva systemledarskap för nära vård

Samarbete mellan kommun och region är en central framgångsfaktor för omställningen till nära vård. För att ta reda på hur systemledarskap för nära vård kan utvecklas i praktiken har Samhällsnytta inom ramen för samarbetet Hälsolabb med SKR genomfört ett utforskande arbete med de högsta cheferna i region och kommun i två län. De har tillsammans med region- och kommundirektörer i Västernorrland och Värmland försökt förstå hur en systemledning behöver arbeta och vilken roll den bör ha i arbetet med att utveckla nära vård.

Person skriver på dator och har en uppslagen bok liggandes bredvid datorn.

Webbutbildning: Innovationsledning – att odla en innovativ organisation

Fram till 6 mars 2025 kan du som är chef, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller allmänt nyfiken på innovationsledning gå en digital utbildning om innovation och kreativitet. Du kommer lära dig om metoder och få verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt. Du jobbar inom Region Örebro län eller i någon av Örebro läns kommuner.

Illustration på bilden syns en buss som åker på en väg. Det syns en skylt där det står Nära vård vilket symboliserar att bussen är på väg till nära vård. Omställningen till nära vård Region Örebro län.

Överenskommelser för en god, jämlik och tillgänglig vård 2024

SKR och regeringen har träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Kvinna sitter vid skrivbord. Hon håller i en telefon och på skrivbordet står det en dator. På datorn syns en kalender.

Evenemanghändelser från SKR

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har en mängd evenemang relaterat till omställning nära vård. Exempelvis bjuder de in till en digital forskningsfrukost första fredagen i månaden. Där tas det upp aktuell information om omställningsarbeten.

Bilder från köket och matsalen på USÖ, bild på sallad med ost och pasta och grönsaker.

Digital utbildning för dig som ska förskriva kosttillägg

Nu kan även sjuksköterskor förskriva kosttillägg som subventioneras av Region Örebro län! För att få göra det behöver du först gå en förskrivningsutbildning. Utbildningen är för medarbetare inom Örebro läns 12 kommuner samt regionsanställda.

En kvinna sitter på en buss och lyssnar på musik.

Lyssnartips: Nära vård-podden av SKR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en podcast om omställningen till nära vård. I den intervjuas olika personer från hela landet och tar upp olika ämnen kring omställningen och nära vård. I avsnitt 60 medverkar Elisabeth Adamsson som är vårdsamordnare på Region Örebro län. I samtalet tar de upp vikten av goda relationer och samordning som skapar trygghet och ett bättre stöd för patienten.

Kontakt

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Jan Sundelius

Utvecklingsledare Område nära vård

Illustrerad silhuett över Örebro läns kommuner