Region Örebro län Region Örebro län
Illustration av människor som står och krokar arm med varandra.

Vi skapar hälsa tillsammans för framtidens utmaningar

Sverige ställer om till nära vård – en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans. Omställningen innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för goda livsvillkor.

I vårt län finns det många exempel på hur vi redan arbetar för en god och nära vård tillsammans. Den här webbsidan är till för att förstå och prata om vad omställningen till nära vård innebär för dig och för din arbetsplats. Sidan ska också inspirera dig att skapa hälsa tillsammans.

Vi ställer om till en mer nära vård – vi skapar hälsa tillsammans.

Bättre hälsa genom hela livet

Örebro län arbetar för att invånare ska kunna ha en god hälsa genom hela livet. Vilka invånare möter du i ditt arbete? Vi har delat upp det för dig så att du kan välja den målgrupp du jobbar med.

Om du klickar på ikonerna hittar du inspiration för hur just du kan vara med och bidra till nära vård.

 

 

Vad är nära vård?

Omställningen till nära vård är en stor nationell utveckling som sker inom hela välfärden.

Varför nära vård?

Att samarbeta över gränser är bra, men varför är det nödvändigt att ställa om och arbeta på nya sätt?

Fyra personer som står i en korridor och  pratar.

Vilka är med i omställningen?

På den här resan är vi flera huvudmän och har var och en vår resa att göra – men vi behöver också samverka genom att vi krokar arm.

Personal i korridor, Kopparbergs vårdcentral.

Målbild och färdplan

I Örebro län har regionen och länets kommuner tagit fram en gemensam målbild och färdplan för omställningen till en mer nära vård.

Du som stöttar omställningen

Som hjälp till att leda eller stötta omställningen till en mer god och nära vård finns här verktyg och information.

Tre unga killar syns på bilden. De sitter avslappnade och ler mot varandra.

Så skapar vi hälsa tillsammans

Här hittar du inspiration och exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län idag och verktyg för goda levnadsvanor.

Aktuellt

En äldre kvinna står i en boxningsring tillsammans med en fysioterapeut. Den äldre kvinnan gör tåhävningar.

Balansera mera under nationella fallveckan

Vecka 40 är det nationella fallveckan, vilket uppmärksammas på olika vis i Örebro län. Bland annat genom en kampanj som ska få fler äldre att öva på sin balans och styrka - för att minska risken för fall och frakturer. Visste du att om du klarar av att stå på ett ben i mer än 10 sekunder så minskar du risken väsentligt för en höftfraktur!? Hur länge kan du stå på ett ben?

Två personer står och pratar in i kameran om SIP, samordnad individuell plan i Region Örebro län. Tillgängliggör vården och är en del i omställning nära vård.

SIP blir digital - frågor och svar

Nu ska samordnad individuell plan (SIP) speglas på 1177.se. Det innebär att den enskilda kommer kunna läsa sin egen SIP digitalt. Det gör att fler kommer att efterfråga samordning. Alla inom region och kommuner i vård, omsorg och socialtjänst behöver vara redo och förstå att det är allas vår skyldighet att erbjuda hjälp med samordning.Vi har sammanställt en Q&A om förändringen.

Illustration på bilden syns en buss som åker på en väg. Det syns en skylt där det står Nära vård vilket symboliserar att bussen är på väg till nära vård. Omställningen till nära vård Region Örebro län.

Årsberättelse med SKR­ – nästa steg i omställningen

Den 13 juni höll SKR en livesänd presentation och diskussion om nära vård och hur det har gått under 2022. En sammanställd årsberättelse redovisades men sändningen bjöd också på inspiration och inblickar i regioner och kommuner från landet. Blicken riktades också mot nästa steg i omställningen, hur vi ska arbeta framåt.

Mobilt team, Närsjukvårdsteamet i karlskoga åker ut till patienter i hemmet och ger dem vård i hemmet.Allt från Vaccinering till att hjälpa cancersjuka att må bättre hemma.

Webbsänd presentation: Samverkande sjukvård i hemmet

Den 28 september presenteras det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner. Mellan klockan 12.00-13.00 kan du via Teams ta del av informationen. Anmäl dig senast den 26 september.

Kvinna sitter vid skrivbord. Hon håller i en telefon och på skrivbordet står det en dator. På datorn syns en kalender.

Evenemanghändelser från SKR

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har en mängd evenemang relaterat till omställning nära vård. Exempelvis bjuder de in till en digital forskningsfrukost första fredagen i månaden. Där tas det upp aktuell information om omställningsarbeten.

Bilder från köket och matsalen på USÖ, bild på sallad med ost och pasta och grönsaker.

Digital utbildning för dig som ska förskriva kosttillägg

Nu kan även sjuksköterskor förskriva kosttillägg som subventioneras av Region Örebro län! För att få göra det behöver du först gå en förskrivningsutbildning. Utbildningen är för medarbetare inom Örebro läns 12 kommuner samt regionsanställda.

En kvinna sitter på en buss och lyssnar på musik.

Lyssnartips: Nära vård-podden av SKR

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en podcast om omställningen till nära vård. I den intervjuas olika personer från hela landet och tar upp olika ämnen kring omställningen och nära vård. I avsnitt 60 medverkar Elisabeth Adamsson som är vårdsamordnare på Region Örebro län. I samtalet tar de upp vikten av goda relationer och samordning som skapar trygghet och ett bättre stöd för patienten.

Person skriver på dator och har en uppslagen bok liggandes bredvid datorn.

Ny webbutbildning: Innovationsledning – att odla en innovativ organisation

Under 2023 kan du som är chef, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller allmänt nyfiken på innovationsledning gå en digital utbildning om innovation och kreativitet. Du kommer lära dig om metoder och få verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt. Du jobbar inom Region Örebro län eller i någon av Örebro läns kommuner.

På ett tavelställ står två tavlor - en till vänster med blått tryck av vass, vatten och himmel och till höger är en tavla med lila och grön bakgrund och med glittertext där det står do what makes your soul shine. MHFA utbildning i första hjälpen psykisk hälsa, omställning nära vård, Region Örebro län

Utbildning i höst – MHFA första hjälpen till psykisk hälsa

I höst erbjuds tre utbildningstillfällen i MHFA i norra Örebro län för medarbetare i Region Örebro län och i länets norra kommuner. Utbildningen finns i tre inriktningar; ungdom, vuxen och äldre. Utbildningen MHFA lär ut om de vanligaste psykiska sjukdomarna. Det centrala i utbildningen är den handlingsplan som används när man möter en person i ett akut kristillstånd eller som visar tecken på psykisk ohälsa.

Kontakt

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Jan Sundelius

Utvecklingsledare Område nära vård

Illustrerad silhuett över Örebro läns kommuner