Region Örebro län Region Örebro län

Alla barn och unga har rätt till en god hälsa

Ett gemensamt uppdrag Region Örebro län och länets kommuner har är att ge barn och unga bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa. För att lyckas med det behöver aktörer från olika verksamheter gå ihop och tillsammans arbeta med individen i fokus.

Ungdomar som spelar fotboll och pratar

I omställningsarbetet till en mer nära vård kopplat till barn och unga handlar det om att arbeta hälsofrämjande, ge verktyg och möjlighet till god hälsa. Här har skolan en stor roll och det arbetas för att stärka eller bibehålla barn och elevers välbefinnande. Visste du att den viktigaste hälsofrämjande åtgärden är att få alla barn att gå ur grundskolan med godkända betyg? Skolan är en viktig arena där många aktörer kan nå och fånga upp barn och där har alla ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas.

I Örebro län har vi många exempel på där vi arbetar tillsammans med att skapa hälsa för barn och unga. På den här sidan kan du hitta inspiration och exempel.

Signering pågår, fyra personer står vid ett bord och skriver under på papper.

Backa barnet – ett utvecklat arbete för barnens bästa

Backa barnet är en gemensam modell för att säkerställa barns rättigheter, tidigt uppmärksamma barns behovs och ge samordnat stöd. Representanter från Pilgårdens vårdcentral i Degerfors var på plats på Kulturcentrum Berget torsdag 15 juni för att underteckna överenskommelsen Backa barnet tillsammans med Degerfors kommun och Polisen.

Kvinna leendes med en tröja där det står Kuling.

Fem tips hur du kan bemöta barn med en förälder med psykisk sjukdom

Barn och unga med en förälder eller annan närstående vuxen med psykisk sjukdom är viktiga att uppmärksamma. I Region Örebro län finns verksamheten Kuling. Där jobbar Katarina Gruvaeus som är arbetsterapeut och hon möter många barn som får hjälp och stöd från Kuling. Kuling finns till för barn och unga och jobbar med att främja deras psykiska hälsa.  – Vem som helst kan höra av sig till oss, både vårdpersonal, skolpersonal och så vidare, men självklart även familjerna själva, säger Katarina.

En person använder en skateboard. Region Örebro län omställning nära vård.

Resultat från Liv & hälsa ung 2023

Nu finns hela Liv & hälsa ung 2023 presenterad. Resultaten från undersökningarna Liv & hälsa används bland annat som underlag vid beslut och prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna, RF-SISU och andra organisationer samt som ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Dans på Nora Kulturskola. Synliga ansikten från vänster: Evelyn Yadron, Thilda Sjöberg, Vera Lindeberg. Lärare: Malin Bodin Wigler och Yasmin Ismael. Ida Kjellström, , Alma Andersson, , Mathawee (Ying) Sueppheng (blurrat ansikte - ej GDPR-papper), Emma Kjellström och Vera . Sittande

Dansa för hälsan

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden handlar om att regelbundet erbjuda kravlös dans till elever med lättare psykisk ohälsa, 75 minuter per tillfälle helst två gånger per vecka. Depression ökar också globalt och beräknas att år 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda. Ett sätt för att strategiskt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa är att erbjuda fysisk aktivitet. Projektet finansieras av Region Örebro län, Område Kultur och hälsa samt projektmedel hos Område Välfärd och hälsa, Regional utveckling.

Maria Ungdom på USÖ, hjälper ungdomar att sluta med droger, alkohol, mm

Maria ungdom: Stöd för unga

2020 öppnade verksamheten Maria ungdom i Örebro som finns för ungdomar i åldrarna 13-25 som har problem med droger eller alkohol. Under hösten 2022 har Maria ungdom arbetat med att utöka verksamheten i Örebro län med Lindesberg, Hallsberg och Karlskoga. Maria ungdom drivs av Region Örebro län och kommunerna.

Kvinna iklädd superhjältedräkt pratar med en kollega som är iklädd vårdkläder.

Glada tanden – för ett helt liv med friska tänder

Glada tanden är namnet på Folktandvårdens munhälsoinsats som görs för att alla barn ska ha friska tänder hela livet. Insatsen består av att Folktandvårdens medarbetare besöker förskolor och skolor runtom i länet och låter barnen får borsta tänderna med fluortandkräm. Syftet är att fler barn ska borsta tänderna för en god munhälsa.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024