Region Örebro län Region Örebro län

Vilka är med i omställningen?

I Örebro län ställer Region Örebro län, länets 12 kommuner och civilsamhället om till en god och nära vård. Vi har alla var och en vår egen resa att göra för att förflytta oss och hitta nya, proaktiva, effektiva och samordnade vårdformer och sätt att arbeta hälsofrämjande.

Kävesta fhs dans3.jpg

När vi kommunicerar omställningen används ofta ordet ”vi”. Men vilka ingår i det?

”Vi” består av Region Örebro län och Örebro läns tolv kommuner: Askersund, Degerfors, Hällefors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lindesberg, Lekeberg, Ljusnaberg, Nora och Örebro. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälsoarbetet och vi är beroende av varandras insatser.

Civilsamhällets roll

Utöver regionen och kommunerna är andra aktörer också med och samverkar för att skapa hälsa tillsammans. Ibland kan vi behöva kroka arm över klassiska huvudmannagränser och andra stödfunktioner. Civilsamhället kan göra mycket. Föreningar, klubbar och annat kan göra att vi blir ett aktivt län.

Överenskommelser för god, jämlik och jämställd hälsa

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa för länets invånare är samverkan en grundläggande förutsättning. Sedan 2018 finns det överenskommelser för samverkan mellan RF-SISU Örebro län, Region Örebro län och kommunerna och mellan Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF), Region Örebro län och kommunerna.

Syftet med de båda överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete.

Vi som bor och lever här

”Vi” består också av Örebro läns alla invånare. Och den närmsta vården är den som invånaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommun och region kan ge för att möjliggöra goda livsvillkor. Vi kommer alla att påverkas av omställningen mer eller mindre.

Varje huvudman har sin resa

Alla huvudmän behöver göra sin resa, men vi behöver också jobba tillsammans. En framgångsfaktor är vi krokar arm och arbetar över huvudmannagränser när det gäller länsgemensamma frågor. Ett ramverk för det här samarbetet är den länsgemensamma målbild för nära vård som våren 2022 antogs av regionen och samtliga länets kommuner.

Vilka är nära vård till för?

Oavsett om du är politiker, chef, medarbetare eller invånare så kommer du beröras och påverkas direkt eller indirekt. Omställningen till nära vård gör vi för länets alla invånare. Det ska hjälpa de som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Särskilt viktig är dock gruppen med långvariga och komplexa behov. Genom att vården anpassas utifrån både individens behov och de lokala förutsättningarna ges förutsättningar för en jämlik vård i Örebro län.

Örebro län logotyper 2024 - RF SISU o ÖLBF.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2024