Region Örebro län Region Örebro län

Vad är nära vård?

Omställningen till nära vård är en stor nationell utveckling som sker inom välfärden. Omställningen handlar alltså inte bara om vård, vi arbetar för att flytta både vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Den nära vården handlar i det stora hela om tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. Att arbeta personcentrerat, nyttja digitaliseringens möjligheter och främja god kompetensförsörjning är grundläggande förutsättningar.

Barn med vattenmugg.jpg

I Örebro län skapar regionen och länets kommuner hälsa tillsammans. Vi står inför utmaningar i välfärden och för att klara av dem är det nödvändigt att ställa om till ett nytt sätt att arbeta med vård, hälsa och omsorg.

Befolkningen lever allt längre, vilket är en framgång för det svenska välfärdssamhället. Men vi ser också att befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att kunna möta arbetsmarknadens behov vilket betyder att fler personer ska dela på de resurser som finns.

För att klara av välfärdens utmaningar behöver vi bli ännu bättre än vad vi är idag på samordning och samverkan. Både mellan oss i våra regionala och kommunala verksamheter men också med andra aktörer, civilsamhället. 

Vad är nära?

Nära kan i sammanhanget handla om geografisk-, och relationell närhet men också tillgänglighet. Vi behöver ställa om och förflytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser för invånarna.

Nära vård handlar om att arbeta hållbart vilket kan förändra eller förnya våra sätt att arbeta med vård, hälsa och omsorg. I Örebro län betyder nära att regionen och kommunerna i Örebro län tillsammans skapar vård med fler aktörer samt invånarna och lägger fokus på att arbeta mer personcentrerat, proaktivt och sammanhållet.

Primärvården som mittpunkt

I den nära vården fungerar primärvården som navet i olika samverkanskonstellationer runt varje person. Dagens primärvård är nödvändigtvis inte morgondagens, utan behöver utvecklas och samledas i större utsträckning. Primärvården behöver ha vägar för samverkan med den specialiserade vården, både på och utanför sjukhusen, den kommunala vården och omsorgen, socialtjänsten och skolan samt andra aktörer som behövs utifrån invånarens behov nära och med god tillgänglighet.

”Vi behöver sudda ut huvudmannagränserna och tänka mer på vad som är vårt gemensamma uppdrag”, säger Susanne Brewitz som är verksamhetschef för vårdcentralerna i västra länsdelen i Örebro län.

Hör henne berätta mer om primärvårdens roll i omställningen i filmen nedan:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024