Region Örebro län Region Örebro län

Så skapar vi hälsa tillsammans

På många ställen i vårt län arbetar vi för en god, jämlik och nära vård. Genom att inspireras och kroka arm med varandra kan vi lyckas med våra mål. På den här sidan hittar du inspiration och goda exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län.

Har du exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län? Då tycker vi att du ska höra av dig och berätta mer via vårt formulär som du hittar här!

Illustration och porträttbild i ett kollage till nyhet om NPÖ, nationell patientöverikt, som är en del av omställningen till nära vård.

Nationell patientöversikt i praktiken: ”Äntligen tänkte jag!”

I februari 2024 började kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län att dela viss patientinformation till vårdgivare i Region Örebro län.

En bil, en kvinna packar ut något från bakluckan. På bilden syns Region Örebro läns logotyp. SPOT.

Specialpsykiatriskt omvårdnadsteam – SPOT

SPOT är ett mobilt arbetssätt, en personcentrerad och flexibel vårdform, som testas av psykiatrin i norra länsdelen med start hösten 2023.

Två kvinnor tränar i träningslokal

Levnadsvanor – hjälp för att stötta

I vårt län erbjuds invånare stöd i sina levnadsvanor. Här hittar du informationssidor som kan vara till hjälp när du ska stötta patienter.

Person står på ett ben och tränar balans en annan person står med ryggen mot och kastar en boll till personen på ett ben.

Örebro läns arbete med att förebygga fallskador

Skörare skelett ökar risken för fallskador. Med rätt insatser kan vi halvera antal fall och frakturer.

Göran Thörn till vänster och Tomas Vikerfors till höger, på Region Örebro län har spelat stor roll i framtagandet av ett virtuellt sårcentrum. Tomas är överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro och Göran är verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården.

Virtuellt sårcentrum: Tar specialistvården närmare invånaren

Region Örebro län är först ut i landet med ett virtuellt sårcentrum. Det här en effektiv arbetsmetod för att klara av framtidens utmaningar.

Moa Rosengren från Degerfors kommun

Digitala hjälpmedel för en mer nära vård

I ett filmklipp berättar Moa Rosengren om hemsjukvården i Degerfors kommun som tar hjälp av läkemedelsrobotar och trygghetskameror.

Fyra gånger om året skickar norra länsdelen ut ett nyhetsbrev om hur de jobbar med omställning nära vård för att skapa hälsa tillsammans. Det är ett samarbete mellan Örebro läns norra kommuner samt Region Örebro län. Den norra länsdelen kallar sitt gemensamma arbete för samhandling för hälsa.

Här har vi listat de utgivna nyhetsbreven:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 januari 2024