Region Örebro län Region Örebro län

Så skapar vi hälsa tillsammans

På många ställen i vårt län arbetar vi för en god, jämlik och nära vård. Genom att inspireras och kroka arm med varandra kan vi lyckas med våra mål. På den här sidan hittar du inspiration och goda exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län.

Har du exempel på hur vi skapar hälsa tillsammans i Örebro län? Då tycker vi att du ska höra av dig och berätta mer via vårt formulär som du hittar här!

Två personer står och pratar in i kameran om SIP, samordnad individuell plan i Region Örebro län. Tillgängliggör vården och är en del i omställning nära vård.

Digital SIP - samordnad individuell plan

I Örebro län har vi ett material som ska vara till hjälp för medarbetare att använda SIP för att erbjuda hjälp med samordning av insatser.

Bilder från köket och matsalen på USÖ, bild på sallad med ost och pasta och grönsaker.

Dietisterna som stöttar i nutritionsrelaterade frågor

Stödfunktionen som stöttar medarbetare i kommunernas och regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen.

Två kvinnor tränar i träningslokal

Levnadsvanor - hjälp för att stötta

I vårt län erbjuds invånare stöd i sina levnadsvanor. Här hittar du informationssidor som kan vara till hjälp när du ska stötta patienter.

Person står på ett ben och tränar balans en annan person står med ryggen mot och kastar en boll till personen på ett ben.

Osteoporosskola införs i Örebro län - ska förebygga fallskador

Skörare skelett ökar risken för fallskador. Med rätt insatser kan vi halvera antal fall och frakturer.

Göran Thörn till vänster och Tomas Vikerfors till höger, på Region Örebro län har spelat stor roll i framtagandet av ett virtuellt sårcentrum. Tomas är överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro och Göran är verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården.

Virtuellt sårcentrum: Tar specialistvården närmare invånaren

Region Örebro län är först ut i landet med ett virtuellt sårcentrum. Det här en effektiv arbetsmetod för att klara av framtidens utmaningar.

Moa Rosengren från Degerfors kommun

Digitala hjälpmedel för en mer nära vård

I ett filmklipp berättar Moa Rosengren om hemsjukvården i Degerfors kommun som tar hjälp av läkemedelsrobotar och trygghetskameror.

På bilden syns medarbetare från Region Örebro län och Örebro läns kommuner sitta och samtala i grupp.

Gränsöverskridande fadderskap – när något enkelt ger mycket

Gränsöverskridande fadderskap syftar till att vi ska bli allt bättre på att ”bygga broar” mellan vårdgivare.

Bild på Mats Eriksson.

21 miljoner till forskning för framtidens hälso- och sjukvård

För att möta välfärdens stora utmaningar deltar forskare från Region Örebro län i den nya forskarskolan nära vård.

Fyra gånger om året skickar norra länsdelen ut ett nyhetsbrev om hur de jobbar med omställning nära vård för att skapa hälsa tillsammans. Det är ett samarbete mellan Örebro läns norra kommuner samt Region Örebro län. Den norra länsdelen kallar sitt gemensamma arbete för samhandling för hälsa.

Här har vi listat de utgivna nyhetsbreven:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 september 2023