Region Örebro län Region Örebro län

Du som stöttar omställningen

Att vi skapar hälsa tillsammans och ställer om till en mer god och nära vård är nödvändigt och det kommer att utmana oss i hur vi styr, leder och arbetar. På den här sidan har vi samlat material och information som kan vara till hjälp för dig som leder eller stöttar omställningen till nära vård.

Omvärlden är i ständigt förändring och invånarna förväntar sig att hälso- och sjukvården följer med i utvecklingen. När svensk hälso- och sjukvård utvecklades såg samhället annorlunda ut och anpassades utifrån andra utmaningar.

Idag har vi kommit långt, vi har större kunskap och nya digitala medel. Vi har kunskap om att mycket går att förebygga genom bland annat hälsosamma levnadsvanor, både ohälsa men också folksjukdomar.

Vi behöver alltså följa med i utvecklingen och i omställningen för att skapa hälsa. Tillsammans med invånare men också tillsammans gränsöverskridande mellan verksamheter och organisationer.

Här hittar du verktyg, material och information som kan vara till hjälp på omställningsresan:

Känn dig fri att använda de delar som passar ditt sammanhang.

Region Örebro län har tillsammans med Örebro läns tolv kommuner ett gemensamt grafiskt uttryck som kan användas i kommunikation kring omställning nära vård när vi är gemensam avsändare. Med den visuella identiteten har vi en gemensam utsmyckning för att skapa en röd tråd i kommunikationen internt mellan kommunerna och regionen.

När ska jag använda den visuella identiteten för omställning nära vård?

Den visuella identiteten för omställning nära vård ska inte ersätta någon annan grafisk profil utan finns som komplement.

Eftersom att omställningen handlar om att kroka arm och samarbeta med andra utanför sin egen verksamhet finns det tillfällen där arbeten som sker med fler aktörer ska presenteras. I vardagen använder sig respektive organisation av sin egen beslutade grafiska profil. Men vid tillfällen då det ska presenteras och arbetas kring gemensamma arbetsfrågor relaterade omställning nära vård kan det finnas behov av att använda ett gemensamt uttryck. Det här är för att skapa igenkänning och visa att det handlar om omställningsarbetet samt för att hålla ihop det vi kommunicerar kring omställning nära vård.

Mall för den visuella identiteten

Region Örebro län har tagit fram en mall i Powerpoint med den visuella identiteten och riktlinjer kring hur den ska användas.

Region Örebro län och Örebro läns västra länsdelens kommuner, Karlskoga, Degerfors och Laxå, har tillsammans producerat en introduktionsfilm. Filmen riktar sig till chefer och medarbetare i Örebro läns kommuner och i Regoin Örebro län.

Här hittar du filmen och mer information. 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2023