Region Örebro län Region Örebro län

Du som stöttar omställningen

Att vi skapar hälsa tillsammans och ställer om till en mer god och nära vård är nödvändigt och det kommer att utmana oss i hur vi styr, leder och arbetar. På den här sidan har vi samlat material och information som kan vara till hjälp för dig som leder eller stöttar omställningen till nära vård.

Omvärlden är i ständig förändring och invånarna förväntar sig att hälso- och sjukvården följer med i utvecklingen. När svensk hälso- och sjukvård utvecklades såg samhället annorlunda ut och anpassades utifrån andra utmaningar än dagens.

Idag har vi kommit långt, vi har större kunskap och nya digitala medel. Vi har kunskap om att mycket går att förebygga genom bland annat hälsosamma levnadsvanor, både ohälsa men också folksjukdomar.

Vi behöver alltså följa med i utvecklingen och i omställningen för att skapa hälsa. Tillsammans med invånare men också tillsammans gränsöverskridande mellan verksamheter och organisationer.

Verktyg och stöd i omställningsarbetet

Här hittar du samlat material som kan användas vid kommunikation som rör omställningen till nära vård.

Känn dig fri att använda de delar som passar ditt sammanhang.

Här hittar du vår baspresentation om omställningen till nära vård som har tagits fram för Örebro län.

Baspresentationsdokumentet ska ses som ett bibliotek. Vad passar den verksamhet du stöttar? Beroende på om det rör barn, unga, vuxna eller äldre går det att plocka och välja de bilder ni vill använda och komplettera med information så att det passar.

Här kan du skicka en förfrågan om du önskar ladda ner baspresentationen som en powerpoint. 

Den här budskapsplattformen ska vara till hjälp att säkerställa att kommunikationen kring omställning nära vård i Örebro län pekar åt samma håll – att den blir konsekvent och effektiv.

Använd budskapsplattformen som grund och vägledning, som ett bibliotek med formuleringar. Budskapen kan vara till hjälp vid olika kommunikationsinsatser, till exempel presentationer, filmer, nyheter eller möten. Anpassa dem utifrån ditt sammanhang.

Illustration - framsida till budskapsplattform om omställning nära vård i Örebro län, länets kommuner och Region Örebro län.

Region Örebro län har tillsammans med Örebro läns tolv kommuner ett gemensamt grafiskt uttryck som kan användas i kommunikation kring omställning nära vård när vi är gemensam avsändare. Med den visuella identiteten har vi en gemensam utsmyckning för att skapa en röd tråd i kommunikationen internt mellan kommunerna och regionen.

När ska jag använda den visuella identiteten för omställning nära vård?

Den visuella identiteten för omställning nära vård ska inte ersätta någon annan grafisk profil utan finns som komplement.

Eftersom att omställningen handlar om att kroka arm och samarbeta med andra utanför sin egen verksamhet finns det tillfällen där arbeten som sker med fler aktörer ska presenteras. I vardagen använder sig respektive organisation av sin egen beslutade grafiska profil. Men vid tillfällen då det ska presenteras och arbetas kring gemensamma arbetsfrågor relaterade omställning nära vård kan det finnas behov av att använda ett gemensamt uttryck. Det här är för att skapa igenkänning och visa att det handlar om omställningsarbetet samt för att hålla ihop det vi kommunicerar kring omställning nära vård.

Mall för den visuella identiteten

Region Örebro län har tagit fram en mall i Powerpoint med den visuella identiteten och riktlinjer kring hur den ska användas.

Nära vård - vad varför hur?

Här hittar du vår korta film om nära vård i Örebro län. 

Film för introduktion med exempel

Region Örebro län och Örebro läns västra länsdelens kommuner, Karlskoga, Degerfors och Laxå, har tillsammans producerat en introduktionsfilm. Filmen riktar sig till chefer och medarbetare i Örebro läns kommuner och i Regoin Örebro län.

Här hittar du filmen och mer information. 

Hjälp för att arbeta mer personcentrerat

Det personcentrerade arbetssättet är en av grundpelarna i omställningen till nära vård. Vi behöver bli bättre på att arbeta personcentrerat.

Hur gör vi det? Vi har samlat ihop ett material som ska hjälpa dig i omställningsresan till ett mer personcentrerat arbetssätt.

Vad är egentligen personcentrerat arbetssätt och hur kan vi bli bättre på att arbeta personcentrerat? I den här filmen får vi lyssna till två av Örebro kommuns medarbetare som berättar om personcentrerat arbetssätt. De bjuder även på ett exempel från deras verksamhet. 

Filmen kan användas till arbetsplatsmöten eller andra tillfällen där personcentrerat arbetssätt ska introduceras eller färska upp minnet med inspiration från vardagen.

Exempel 1: Kaffe på sängen
Ulrika Andersson Westholm är specialistundersköterska i Nora kommun och här delar hon med sig ett exempel från hennes arbetsvardag på ett demensboende. 

Ulrika jämför personcentrerat arbetssätt som att lägga pussel där varje pusselbit är viktig:"Det gäller att prova olika pusselbitar för att veta vilka pusselbitar som passar in och nå mållinjen."

Reflektionsfråga till filmen
Fundera - när har du lyckats och misslyckats? 

Exempel 2: Den atletiske urmakaren
Ulrika Andersson Westholm är specialistundersköterska i Nora kommun. I den här filmen delar hon med sig ett exempel från sin arbetsvardag på ett demensboende om en farbror och hur man genom att tänka utanför boxen kunde få en lugnare tillvaro för den här mannen.

Reflektionsfråga till filmen
Fundera - när har du lyckats och misslyckats? 

Exempel 3: En lugnande musikstund
Ulrika Andersson Westholm är specialistundersköterska i Nora kommun och hon bjuder på ett exempel från vardagen. På ett demensboende hon jobbat på kunde personerna känna sig oroade på eftermiddagarna. Efter att ha provat sig fram upptäckte man att ha en musikstund på eftermiddagrna fick personerna på boendet att bli lugnare. 

Ulrika lyfter också team-arbetet – att lyssna in alla medarbetare och anhöriga för att göra det så bra som möjligt för varje person.

Reflektionsfråga till filmen
Fundera – när har du lyckats och misslyckats? 

Exempel 4: De små detaljerna
I Örebro läns gemensamma målbild för omställning nära vård tar vi upp invånarens upplevelse. Där står det bland annat "Jag känner mig delaktig och trygg - de lyssnar på mig och tar mig på allvar."

I den här filmen får vi ett exempel från vardagen där vi möter Svante som berättar om det bemötande han fick när han besökte sin vårdcentral.

Reflektionsfråga till filmen
Reflektera över vad som var viktigt för Svante för att han ska känna sig sedd och lyssnad på.

Som hjälp för att få en uppfattning om hur personcentrerat du arbetar på din arbetsplats finns olika mätverktyg. Här hittar du tre varianter som riktar sig till anhörig, medarbetare och vårdtagare. Dessa är länsanpassade i enklare form.

Fler utvärderingsskalor att ladda ner eller skapa själva
Fler mätverktyg finns på demenscentrum.se. Svenskt Demenscentrum har tagit fram mallar som du kan använda för att skapa egena utvärderingsskalor och presentera resultatet i stapeldiagram. Med dessa mallar är det enklare för verksamheter att följa upp vårdklimat och personcentrerad omvårdnad. Här hittar du skalorna. 

Våra lokala utvärderingsskalor:

Personcentrerad retorik

Sveriges regioner och kommuner (SKR) har tagit fram ett material om personcentrerad retorik. Konceptet med personcentrerad retorik visar hur vi med användning av ord kan öva på att främja en mer personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg. Genom att vi säger person till en person i stället för individ eller patient, ser vi hela personen. En person är mera än en patient. Alla kan vi vid ett eller flera tillfällen vara patienter. Men vi är först om främst personer.

Här hittar du bildspelet om personcentrerad retorik.

Övning

Läs igenom era texter - hur uttrycker du dig? Pratar du om individ eller person?

Centrum för personcentrerad vård - GPCC - är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. 

Här hittar du information, evenemang, filmer och nyheter om personcentrerad vård: Centrum för personcentrerad vård – GPCC

För att bjuda in till dialog och reflektion har GPCC och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram ett material för att stödja samtal om personcentrerad vård och omsorg: Föreställningar om personcentrerad vård - stöd för dialog

  • Onlineutbildning Med människa

Med människa är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg. Här hittar du onlineutbildningen.

  • Studiecirkel online

Studiecirkel om personcentrerad vård. Framtagen av Vårdförbundet ihop med GPCC och Sensus. Här hittar du studiecirkeln. 

  • Publikation Från mottagare till medskapare

Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Här kan du läsa eller ladda ner den.

Vi förebygger fallskador tillsammans 
Var med och informera om hur vi kan förebygga fallskador! Nu finns det ett informationsmaterial som du kan använda dig av på exempelvis mötesträffar med äldre, du kan använda det på den vårdcentral du arbetar på eller det kommunala boendet du jobbar på, med mera.

Varje samverkansledare i länsdelarna har en roll-up som du kan låna. Kontakta din länsdels samverkansledare om du vill använda materialet.

Klicka här om du inte vet vem som är din länsdels samverkansledare. 

MicrosoftTeams-image (3).png

Varje samverkansledare i länsdelarna har ett antal printade foldrar. Kontakta din länsdels samverkansledare om du vill använda materialet.

Klicka här om du inte vet vem som är din länsdels samverkansledare.

Fallskador folder.png

Informationsfilm – lång

Den här filmen passar att visa upp på olika träffar med målgruppen "äldre".

I filmen ser du fyra enkla övningar som kan göras för att testa sin förmåga till balans. Du kan pausa filmen och göra övningarna tillsammans med deltagarna om ni vill.

www.regionorebrolan.se/fallskador finns information som riktar sig till invånaren. Det är dit vi hänvisar in i vårt grafiska material. 

Tipsa gärna om aktivitetskatalogen! Det är en katalog med en mängd olika aktiviteter samlade och det finns aktiviteter i hela Örebro län. Det går att söka och filtrera till exempel på aktivitetsnivå, ort och ålder för en tydlig överblick av utbudet.

Aktivitetskatalogen är framtagen i samverkan mellan RF-SISU Örebro län och Region Örebro län.

Det finns en affisch som kan skrivas ut och sättas upp på ställen för att sprida ordet:

En information om fysisk aktivitet. 

Prova rörelsebingot Dutt n' go! Det är en aktivitet som syftar förebygga fall och minska ensamhet bland äldre. Med Dutt n' go får man dutta på bingobrickan och göra sköna rörelser som stärker kroppen. 

Rörelsebingot riktar sig till föreningar, vård- och omsorgsboenden och alla som kan behöva en kul och nyttig rörelsepaus.

Dutt n' go är samskapat av Skellefteå kommun, intresseorganisationer för seniorer och finansierat av Allmänna arvsfonden.

Hur funkar det?

Allt som krävs är att samlas fysiskt, skriva ut bingobrickor och starta spelet online via en webbadress: www.skelleftea.se/duttngo. Gå in på den webbadressen för mer information och inspiration!

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 februari 2024