Region Örebro län Region Örebro län

Samverksansträff för omställning nära vård

Det nationella omställningsarbetet kring nära vård fortsätter. Under onsdagen och torsdagen träffades Örebro läns samverkansledare och kommunala processledare för att föra arbetet med utvecklingen som sker inom välfärden framåt. Syftet med dessa dagar är att träffa nätverket som jobbar med omställningen och utforska gemensamma utmaningar och erfarenhetsutbyten.

I Örebro län arbetar 13 huvudmän med omställningen. Det är Region Örebro län och länet 12 kommuner. Alla huvudmän gör sin egen omställningsresa, men under de här dagarna får de möjlighet att kroka arm med varandra och reflektera över hur vi gemensamt ska nå den länsgemensamma målbilden och arbeta framåt.

Gruppen träffas cirka en gång i månaden och eftersom omställning nära vård är ett krävande förändringsarbete kan alla huvudmän med hjälp av samverkansgruppen samarbeta och stötta varandra till att nå en god, jämlik och jämställd hälsa för länets alla invånare.

Lannalodge1.jpg

Under dagarna hölls det bland annat workshops.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 april 2023