Region Örebro län Region Örebro län

Introduktionsfilm för omställning nära vård - Örebro län

Region Örebro län och Örebro läns västra länsdelens kommuner, Karlskoga, Degerfors och Laxå, har tillsammans producerat en introduktionsfilm för chefer och medarbetare om omställning nära vård. Den här filmen finns till förfogande för medarbetare i regionen och kommunerna i hela länet.

Syftet med filmen – utgår från den länsgemensamma målbilden

Filmen kan visas upp som en introduktion för att lära sig, jobba och prata mer om omställning nära vård. De som ser filmen ska efteråt ha fått en viss ökad kunskap om vad nära vård är, kunna identifiera sig och sin verksamhet genom konkreta exemplen och bli inspirerade. Huvudtemat i filmen är personcentrering och hälsofrämjande och filmen genomsyras av perspektiv utifrån den länsgemensamma målbilden för nära vård – individperspektivet, medarbetarperspektivet och samverkansperspektivet.

Jag vill använda filmen

Jobbar du inom regionen eller någon av länets kommuner och vill använda filmen? Filmen kan användas på APT:er eller liknande tillfällen. 

Frågor om filmen?

Kontakta Region Örebro läns kommunikatör för omställning nära vård.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juni 2023