Region Örebro län Region Örebro län

Årets fokustema

För att ta oss framåt i omställningen väljer vi årligen ut ett tema som vi gemensamt bedömer hjälper oss. Det är Region Örebro län och länets kommuner som tillsammans beslutar om ett tema som vi tillsammans ska jobba med.

GettyImages-530682337 puff årets fokustema.png

Varje tema får ett uppmärkshetsår där vi lägger särskilt fokus på kommunikation och insatser som stödjer det utvalda området.

Inför ett tema behöver vi arbeta användardrivet och inkludera invånare och medarbetare tillsammans med tjänstemannaledning och politik för att identifiera brister, styrkor och relevanta insatser.

På den här sidan hittar du information vad som har gjorts och vad som görs just nu.

Det andra temat är hälsofrämjande och förebyggande.

Sidan är under uppbyggnad men här kommer du att kunna hitta exempel på vad vi gör för satsningar under året. 

Det första temat var primärvården som nav.

Sidan är under uppbyggnad men här kommer du att kunna hitta exempel på vad vi gör för satsningar som gjordes under fokusåret. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 maj 2024