Region Örebro län Region Örebro län

Ny webbutbildning: Innovationsledning – att odla en innovativ organisation

Vad kännetecknar en innovativ kultur? Hur kan du som ledare arbeta för att skapa en sådan kultur som främjar innovationsförmåga hos grupper och medarbetare? Nu kan du gå en digital utbildning om innovation och kreativitet och lära dig om metoder och få verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt.

– Förhoppningen är att den här utbildningen kan vara ett stöd och bidrag i verktygslådan för omställning till nära vård eller till andra utvecklingsarbeten, säger Malin Duckert Ek, utvecklingsledare på Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län.

Leder eller stödjer du verksamhetsutveckling?

Och vill du lära dig mer om innovation och kreativitet, få konkreta metoder och verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt? Då är det här en utbildning för dig! Den helt webbaserade utbildningen om innovationsledning tar dig med på en resa från vad som kännetecknar en innovativ kultur, till att förstå vad kreativitet innebär. Du får lära dig om och testa att själv ta fram en användarresa.

Utbildningen är tillgänglig till och med mars 2025.

Vem är du?

Du är chef, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller allmänt nyfiken på innovationsledning. Du jobbar inom Region Örebro län eller i någon av Örebro läns kommuner.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av fyra moduler; Innovation och kreativitet, Användarresan, Odla en innovativ kultur och Organisera fram innovationer.

Hela kursmaterialet tar 2 timmar och 30 minuter att gå igenom. Och du rekommenderas att avsätta cirka två arbetsdagar för att ta till dig utbildningen på bästa sätt. Utbildningen kan genomföras stegvis i valfri takt. Det går utmärkt att avbryta utbildningen och återuppta den vid ett senare tillfälle.

Adda kompetens med Leif Denti

Det är Adda kompetens som på uppdrag från SKR har tagit fram utbildningen tillsammans med Leif Denti. Leif är en av de ledande forskarna inom innovationspsykologi. Leifs forskningsområde är relationen mellan innovation och ledarskap, och hur man främjar en innovativ kultur.

Syftet med Adda kompetens utbildningar är att bidra till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd.

Anmälan:

Utbildningen är avgiftsfri och digital. Den finns tillgänglig till och med mars 2025 för de som arbetar i Region Örebro län och i länets kommuner. Kursen finns på Region Örebro läns utbildningsportal där både medarbetare i kommun och region kan anmäla sig. Här hittar du regionens utbildningsportal där du kan anmäla dig till utbildningen.

Kontaktperson:

Vid frågor om utbildningen kontakta Malin Duckert Ek, Regional utveckling, välfärd och folkhälsa.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 februari 2024