Region Örebro län Region Örebro län

Hälsokunniga beslutsfattare

Beslutsfattare har stor makt att påverka människors livsvillkor och på så sätt också förutsättningar för hälsa. För hälsan skapas i ett komplext samspel mellan individ och samhälle. Vill du bli en modig och hälsokunnig beslutsfattare eller har du ett uppdrag att stödja beslutsfattare?

På den här sidan hittar du ett kunskapsmaterial som fokuserar på det främjande perspektivet. Materialet ska vara till hjälp för att öka kunskapen om varför det är centralt att arbeta hälsofrämjande för barn och unga och vad man kan satsa på för att främja barns och ungas hälsa. Det är alltid lönsamt att börja med barnen.

Beslutsfattare – viktig roll för att förbättra folkhälsan

Om vi vill förbättra folkhälsan i genomsnitt och samtidigt minska ojämlikhet i hälsa har beslutsfattare en väldigt viktig roll att fylla. Goda förutsättningar för hälsa skapas genom beslut inom i princip alla politikområden som utbildning, sysselsättning, samhällsplanering, kultur och fritid eller hälso- och sjukvård. Därför är det viktigt att beslutsfattare har god kunskap om vad som skapar hälsa och hur vi kan minska ojämlikhet i hälsa.

Dessutom behöver beslutsfattare också skapa goda förutsättningar för att kunna arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till hela befolkningen men också till grupper som vi vet har sämre förutsättningar för en god hälsa eller som redan utvecklat ohälsa.

Här hittar du vår baspresentation om hälsokunniga beslutsfattare.

Presentationen togs fram våren 2024 och kan användas som ett bibliotek beroende på sammanhang.

Här kan du ladda ner baspresentationen som en powerpoint. Använd lösenordet /3HK)&zp

Här kommer du snart att hitta workshopmaterial.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024